0977.27.6262 Luando234@gmail.com

Chuyên Mục > Linh Tinh > Mua Bán BigKool


Đại lý mua bán xu bigkool bằng thẻ cào :

-Thẻ gate, mobi,viettel,vina :

+100k =900k xu

+200k=1tr800k xu

+500k=4 triệu 500k xu

- Mua bằng ATM x12

+100k =1 triệu 200k xu

+200k=2 triệu 400k xu

+500k=6 triệu xu

+1 triệu = 12 triệu xu