0977.27.6262 Luando234@gmail.com

Chuyên Mục > Linh Tinh > Mua Bán BigKool


Đại lý mua bán xu bigkool bằng thẻ cào :

-Thẻ mobi,viettel,vina :

+100k =800k xu

+200k=1tr600k xu

+500k=4 triệu xu

- Mua bằng ATM x11

+100k =1 triệu 100k xu

+200k=2 triệu 200k xu

+500k=5 triệu 500k xu

+1 triệu = 11 triệu xu