0977.27.6262 Luando234@gmail.com

Chuyên Mục > Tutorial > 123


 


Các bạn Sms với Nội Dung: "Game cần GD + Số Tiền Trong Game + Mã thẻ + Seri - Mệnh Giá" gửi tới SĐT 0977.27.6262:


Hoặc chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng phía dưới Website. Sau đó Sms hoặc Call Tới SĐT 0977.27.6262 để báo giao dịch


Cam kết xử lý và giao dịch nhanh nhất